Pliki zawierające wnioski zapisane są w plikach "pdf". Do odczytania tych plików potrzebny jest program Adobe Reader. Można go pobrać >>tutaj<<


 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi

 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń w drodze

 3. Wniosek o umieszczenie w pasie drogowym obiektu handlowego

 4. Wniosek o lokalizacje w pasie drogowym reklam

 5. Wniosek na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

 6. Wniosek o umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej
    z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - na prawach wyłączności

 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - prowadzenie robót w pasie drogowym

 10. Wniosek o zaopiniowanie projektu organizacji ruchu

 11. Wniosek o zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu

 12. Wniosek o zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu

 13. Zawiadomienie o terminie wprowadzenia czasowej / stałej organizacji ruchu drogowego

 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

 15. Zgłoszenie szkody

 16. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I i wypisów (liczba) na przejazd pojazdu nienormatywnego

 17. Prowadzenie robót w pasie drogowym infrastruktura telekomunikacyjna

 18. Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - infrastruktura telekomunikacyjna