Przetargi od roku 2017 umieszczone są na stronie BIP ZDP Pleszew >>tutaj<<


Przetargi i ogłoszenia 2016
Lp. PRZETARG SIWZ OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego przy użyciu recyklera
pobierz
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego przy użyciu recyklera
Aktualizacja formularza ofertowego dot. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego przy użyciu recyklera
pobierz
2. Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej
pobierz
Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P (ul. Ostrowskiej) w m. Kościelna Wieś
pobierz
Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P (ul. Ostrowskiej) w m. Kościelna Wieś
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P na odcinku Pleszew - Lenartowice
pobierz
Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P na odcinku Pleszew - Lenartowice
Odpowiedzi na zapytania dot. Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P na odcinku Pleszew - Lenartowice
5. Zakup i dostawa fabrycznie nnowego ciągnika rolniczego
pobierz
Zakup i dostawa fabrycznie nnowego ciągnika rolniczego
AKTUALNY POPRAWIONY -projekt umowy dot. Zakup i dostawa fabrycznie nnowego ciągnika rolniczego
pobierz
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. Zakup i dostawa fabrycznie nnowego ciągnika rolniczego
Zmiana opisu przedmiotu zamówienia dot. Zakup i dostawa fabrycznie nnowego ciągnika rolniczego
pobierz
Odpowiedzi na zapytania dot. Zakup i dostawa fabrycznie nnowego ciągnika rolniczego
Odpowiedzi na zapytania dot. Zakup i dostawa fabrycznie nnowego ciągnika rolniczego
6. Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysami
pobierz
Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysami
7. Przebudowa drogi powiatowej nr4326P w m. Karmin
pobierz
Przebudowa drogi powiatowej nr4326P w m. Karmin
Aktualizacja kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót dot. Przebudowa drogi powiatowej nr4326P w m. Karmin
pobierz
8. Przebudowa drogi nr 4311P w m. Broniszewice
pobierz
Przebudowa drogi nr 4311P w m. Broniszewice
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P polegająca na budowie ciągu pieszo rowerowego w m. Marszew
pobierz
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
10. Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017
pobierz
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca – Koryta.ETAP I w m. Trzebowa
pobierz
Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca – Koryta.ETAP I w m. Trzebowa
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetargi i ogłoszenia 2015
Lp. PRZETARG SIWZ OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego przy użyciu recyklera oraz masą na zimno
pobierz
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego przy użyciu recyklera oraz masą na zimno
2. Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej
pobierz
Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P na odcinku Szymanowice-Gizałki
pobierz
Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P na odcinku Szymanowice-Gizałki
4. Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysami
pobierz
Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysami
Odpowiedzi na zapytanie dot. Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P na odcinku Szymanowice-Gizałki
SST masa
Odpowiedzi na zapytanie dot. Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P na odcinku Szymanowice-Gizałki
Odpowiedzi na zapytanie dot. Przebudowa drogi powiatowej nr 4312P na odcinku Szymanowice-Gizałki
5. Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk
pobierz
Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk
6. Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4321P w m. Polskie Olędry
pobierz
Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4321P w m. Polskie Olędry
Odpowiedzi na zapytanie dot. Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk
Odpowiedzi na zapytanie dot. Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4321P w m. Polskie Olędry
7. Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4314P Wieczyn-Żegocin w m. Wieczyn
pobierz
Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4314P Wieczyn-Żegocin w m. Wieczyn
8. Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4339P Tursko-Jedlec
pobierz
Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4339P Tursko-Jedlec
9. Przebudowa ul. Kilińskiego w Pleszewie
pobierz
Przebudowa ul. Kilińskiego w Pleszewie
Odpowiedzi na zapytanie dot. Przebudowa ul. Kilińskiego w Pleszewie
pobierz
Odpowiedzi na zapytanie dot. Przebudowa ul. Kilińskiego w Pleszewie
pobierz
Odpowiedzi na zapytanie dot. Przebudowa ul. Kilińskiego w Pleszewie
pobierz
Aktualizacja kosztorysu ofertowego dot. Przebudowa ul. Kilińskiego w Pleszewie
pobierz
10. Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4321P w m. Polskie Olędry
pobierz
Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4321P w m. Polskie Olędry
11. Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4321P w m. Sośnica
pobierz
Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4321P w m. Sośnica
12. Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego w sezonie zimowym 2015/2016
pobierz
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego w sezonie zimowym 2015/2016

Przetargi i ogłoszenia 2014
Lp. PRZETARG SIWZ OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowymi
pobierz
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowymi
Odpowiedź na zapytanie dot. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowymi
2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego przy użyciu recyklera
pobierz
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego przy użyciu recyklera
3. Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysami
pobierz
Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysami
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P Pleszew-Chocz na odcinku Pleszew-Prokopów wraz z chodnikiem
pobierz
Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P Pleszew-Chocz na odcinku Pleszew-Prokopów wraz z chodnikiem
Odpowiedzi na zapytanie dot. Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P Pleszew-Chocz na odcinku Pleszew-Prokopów wraz z chodnikiem
5. Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4314P Wieczyn-Żegocin w m. Wieczyn
pobierz
Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4314P Wieczyn-Żegocin w m. Wieczyn
6. Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4321P w m. Sośnica
pobierz
Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4321P w m. Sośnica
7. Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4340P Lenartowice-Rokutów
pobierz
Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4340P Lenartowice-Rokutów
Odpowiedzi na zapytanie dot. Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4340P Lenartowice-Rokutów
8. Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysami
pobierz
Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysami
9. Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4315P w m. Broniszewice
pobierz
Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4315P w m. Broniszewice
10. Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk
pobierz
Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk
11. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4334P na rzece Prośnie w miejscowości Chocz
pobierz
Unieważnienie przetargu - dotyczy most w Choczu
12. Sprzedaż samochodu osobowego znajdującego się na wyposażeniu Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie
pobierz
Sprzedaż samochodu osobowego znajdującego się na wyposażeniu Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie
13. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltowymi
pobierz
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltowymi
14. Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4341P na odcinku Bielawy-Tursko
pobierz
Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4341P na odcinku Bielawy-Tursko
Odpowiedzi na zapytanie dot. Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4341P na odcinku Bielawy-Tursko
Odpowiedź na zapytanie dot. Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4341P na odcinku Bielawy-Tursko
15. Wykonanie nakładek na drogach powiatowych Powiatu Pleszewskiego
pobierz
Wykonanie nakładek na drogach powiatowych Powiatu Pleszewskiego
Informacja o podmianie dokumentu dot. Wykonanie nakładek na drogach powiatowych Powiatu Pleszewskiego
pobierz
Odpowiedzi na zapytanie dot. Wykonanie nakładek na drogach powiatowych Powiatu Pleszewskiego
Wyjaśnienie dot. Wykonanie nakładek na drogach powiatowych Powiatu Pleszewskiego
16. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4334P na rzece Prośnie w m. Chocz
pobierz
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4334P na rzece Prośnie w m. Chocz
Zmiana trści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4334P na rzece Prośnie w m. Chocz"
pobierzOdpowiedź na pytanie
17. Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysami
pobierz
Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysami
18. Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4339P na odcinku Jedlec-Gołuchów
pobierz
Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4339P na odcinku Jedlec-Gołuchów
19. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltoymi
pobierz
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltoymi
20. Budowa chodnika zdłuż drogi powiatowej nr 4339P na odcinku Jedlec-Gołuchów
pobierz
Budowa chodnika zdłuż drogi powiatowej nr 4339P na odcinku Jedlec-Gołuchów
21. Zimowe utzrymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego w sezonie zimowym 2014/2015
pobierz
Zimowe utzrymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego w sezonie zimowym 2014/2015
ZMIANA NR 1 TREŚCI OGŁOSZENIA nr 21
pobierz
ZMIANA NR 2 TREŚCI OGŁOSZENIA nr 21
pobierz

Przetargi i ogłoszenia 2013
Lp. PRZETARG SIWZ OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego przy użyciu recyklera
pobierz
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego przy użyciu recyklera
Poprawiony firmularz ofertowy
2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno - bitumiczną
pobierz
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznychmasą mineralno - bitumiczną
Z A W I A D O M I E N I E
3. Wykonanie nakładek na drogach powiatowych na terenie powiat pleszewskiego
pobierz
Wykonanie nakładek na drogach powiatowych na terenie powiat pleszewskiego
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Tursko na odcinku Ludwina - Kajew
pobierz
Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Tursko na odcinku Ludwina - Kajew
Odpowiedź na zapytanie dot. Wykonanie nakładek na drogach powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego
Odpowiedź na zapytanie dot. Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Tursko na odcinku Ludwina - Kajew
Aktualne SST dr 4341P
5. Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Parkowej w Dobrzycy
pobierz
Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Parkowej w Dobrzycy
Odpowiedź na zapytanie dot. Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Parkowej w Dobrzycy
6. Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysami
pobierz
Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysami
7. Utrzymanie terenów zielonych w pasie ulic powiatowych oraz wykaszanie traw z poboczy na terenie powiatu pleszewskiego
pobierz
Utrzymanie terenów zielonych w pasie ulic powiatowych oraz wykaszanie traw z poboczy na terenie powiatu pleszewskiego
8. Wykonanie nowej nawierzchni na drodze pow. nr 4177P w m. Strzydzew (300 mb)
pobierz
Wykonanie nowej nawierzchni na drodze pow. nr 4177P w m. Strzydzew (300 mb)
Odpowiedź na zapytanie dot. Wykonanie nowej nawierzchni na drodze pow. nr 4177P w m. Strzydzew (300 mb)
9. Utwardzenie (tłuczniem) drogi powiatowej nr 4313P w m. Orlina Duża
pobierz
Utwardzenie (tłuczniem) drogi powiatowej nr 4313P w m. Orlina Duża
10. Przebudowa ulic: B. Krzywoustego i Podgórna w Pleszewie
pobierz
Przebudowa ulic: B. Krzywoustego i Podgórna w Pleszewie
11. Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 5288P w m. Taczanów Drugi
pobierz
Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 5288P w m. Taczanów Drugi
12. Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego w sezonie zimowym 2013/2014
pobierz
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego w sezonie zimowym 2013/2014

Przetargi i ogłoszenia 2012
Lp. PRZETARG SIWZ OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą na zimno na drogach i ulicach powiatowych Powiatu Pleszewskiego
pobierz
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą na zimno na drogach i ulicach powiatowych Powiatu Pleszewskiego
2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno - bitumiczną
pobierz
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno - bitumiczną
3. Wykonanie nakładek na drogach powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego
pobierz
Wykonanie nakładek na drogach powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego
4. Przebudowa ulic: Lipowa i Reja w Pleszewie
pobierz
Przebudowa ulic: Lipowa i Reja w Pleszewie
5. Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysami przy użyciu remontera
pobierz
Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysami przy użyciu remontera
Odpowiedzi na zapytania dot. Przebudowa ulic: Lipowa i Reja w Pleszewie
pobierz
Odpowiedzi na zapytania dot. Przebudowa ulic: Lipowa i Reja w Pleszewie
pobierz
6. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Koźmińcu
pobierz
Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Koźmińcu
Zmiana formularza ofertowego dot. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Koźmińcu
pobierz
7. Utrzymanie terenów zielonych w pasie ulic powiatowych na terenie miasta Pleszewa
pobierz
Utrzymanie terenów zielonych w pasie ulic powiatowych na terenie miasta Pleszewa
8. Mechaniczne wykaszanie poboczy przy drogach powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego
pobierz
Mechaniczne wykaszanie poboczy przy drogach powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego
9. Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk
pobierz
Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk
9. Odpowiedzi na zapytanie dot. Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk
załącznik
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w Tursku na odcinku od szkoły do skrzyżowania z drogą gminną
pobierz
Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w Tursku na odcinku od szkoły do skrzyżowania z drogą gminną
10. Odpowiedzi na pytanie dot. Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w Tursku na odcinku od szkoły do skrzyżowania z drogą gminną
11. Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego w sezonie zimowym 2012/2013
pobierz
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego w sezonie zimowym 2012/2013

Przetargi i ogłoszenia 2011
Lp. PRZETARG SIWZ OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
1. Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego w sezonie zimowym 2010/2011
pobierz
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego w sezonie zimowym 2010/2011
2. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą na zimno na drogach i ulicach powiatowych Powiatu Pleszewskiego
pobierz
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą na zimno na drogach i ulicach powiatowych Powiatu Pleszewskiego
3. Remonty cząstkowego nawierzchni bitumicznych masą mineralno - bitumiczną
pobierz
Remonty cząstkowego nawierzchni bitumicznych masą mineralno - bitumiczną
4. Wykonanie nakładek na drogach powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego
pobierz
Wykonanie nakładek na drogach powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego
5. Przebudowa chodnika przy ul. Zamkowej w Pleszewie ( 100 mb wraz z nawierzchnią)
pobierz
Przebudowa chodnika przy ul. Zamkowej w Pleszewie ( 100 mb wraz z nawierzchnią)
6. Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysami przy użyciu remontera
pobierz
Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysami przy użyciu remontera
7. Przebudowa ul. Malińskiej w Pleszewie wraz z chodnikiem
pobierz
Przebudowa ul. Malińskiej w Pleszewie wraz z chodnikiem
7. Odpowiedź na zapytanie. Dotyczy „przebudowa ulicy Malińskiej w Pleszewie wraz z chodnikiem”
7. Odpowiedź na zapytanie. Dotyczy „przebudowa ulicy Malińskiej w Pleszewie wraz z chodnikiem”
7. ZMIANA W PRZEDMIARZE – KOSZTORYSIE ŚLEPYM W BRANŻY SANITARNEJ W POZ. 35 TECHNOLOGII WYKONANIA PRAC PRZEŁĄCZENIOWYCH: Z METODY HERMETYCZNEJ NA METODĘ ZACISKANIA RUR.
Dotyczy „przebudowa ulicy Malińskiej w Pleszewie wraz z chodnikiem”
8. Przebudowa drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego wraz z chodnikiem w m. Nowa Wieś
pobierz
Przebudowa drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego wraz z chodnikiem w m. Nowa Wieś
8. Odpowiedź na zapytanie. Dotyczy "przebudowa drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego wraz z chodnikiem w m. Nowa Wieś"
8. Odpowiedź na zapytanie. Dotyczy "przebudowa drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego wraz z chodnikiem w m. Nowa Wieś"
pobierz
9. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masa na zimno na drogach i ulicach powiatowych Powiatu Pleszewskiego
pobierz
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masa na zimno na drogach i ulicach powiatowych Powiatu Pleszewskiego
10. Zakup i dostawa oznakowania pionowego
pobierz
Zakup i dostawa oznakowania pionowego
10. Odpowiedź na zapytanie. Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „zakup i dostawa oznakowania pionowego”.
10. Odpowiedź na zapytanie. Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „zakup i dostawa oznakowania pionowego”.
11. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego
pobierz
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego
11. Uzupełnienie do: zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego
pobierz


Przetargi i ogłoszenia 2010
Lp. PRZETARG SIWZ OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą na zimno na drogach i ulicach powiatowych Powiatu Pleszewskiego
pobierz
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą na zimno na drogach i ulicach powiatowych Powiatu Pleszewskiego
2. Remonty cząstkowego nawierzchni bitumicznych masą mineralno - bitumiczną
pobierz
Remonty cząstkowego nawierzchni bitumicznych masą mineralno - bitumiczną
3. Wykonanie robót przy bieżącym utrzymaniu oznakowania poziomego dróg i ulic powiatowych w powiecie pleszewskim
pobierz
Wykonanie robót przy bieżącym utrzymaniu oznakowania poziomego dróg i ulic powiatowych w powiecie pleszewskim
4. Remont drogi 4315P na odcinku Żegocin - Żbiki
pobierz
Remont drogi 4315P na odcinku Żegocin - Żbiki
5. Remont nawierzchni drogi 4326P w Karminie - od cmentarza w kierunku Taczanowa
pobierz
Remont nawierzchni drogi 4326P w Karminie - od cmentarza w kierunku Taczanowa
6. Remont nawierzchni drogi 4321P w Sośnicy (kontynuacja od Rolbudu w kierunku Sośniczki)
pobierz
Remont nawierzchni drogi 4321P w Sośnicy (kontynuacja od Rolbudu w kierunku Sośniczki)
7. Przebudowa drogi 4320P w Józefowie
pobierz
Przebudowa drogi 4320P w Józefowie
8. Remont nawierzchni drogi 4311P w m. Broniszewice
pobierz
Remont nawierzchni drogi 4311P w m. Broniszewice
9. Przebudowa chodnika przy drodze nr 4310P ( ul. Zagórowska w Choczu)
pobierz
Przebudowa chodnika przy drodze nr 4310P ( ul. Zagórowska w Choczu)
10. Przebudowa chodnika przy drodze nr 4334P w m. Pacanowice
pobierz
Przebudowa chodnika przy drodze nr 4334P w m. Pacanowice
11. Remont nawierzchni drogi 4339P Tursko - Jedlec - Gołuchów
pobierz
Remont nawierzchni drogi 4339P Tursko - Jedlec - Gołuchów


Przetargi i ogłoszenia 2009
Lp. PRZETARG SIWZ OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
1. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych masą na zimno
pobierz
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych masą na zimno
2. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego masą mineralno - bitumiczną
pobierz
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego masą mineralno - bitumiczną
3. Wykonanie robót przy bieżącym utrzymaniu oznakowania pionowego i poziomego dróg i ulic powiatowych w powiecie pleszewskim
pobierz
Wykonanie robót przy bieżącym utrzymaniu oznakowania pionowego i poziomego dróg i ulic powiatowych w powiecie pleszewskim
4. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego emulsją i grysami
pobierz
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego emulsją i grysami
5. Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i 4333P Pleszew - Bronów - Krzywosądów ( na odcinkach Taczanów - Bógwidze i Borucin - Krzywosądów
pobierz
Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i 4333P Pleszew - Bronów - Krzywosądów ( na odcinkach Taczanów - Bógwidze i Borucin - Krzywosądów
6. Wyjaśnienie do SIWZ - dotyczy przetargu "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i 4333P Pleszew - Bronów - Krzywosądów ( na odcinkach Taczanów - Bógwidze i Borucin - Krzywosądów
7. Wykonanie nakładki na ul. Poznańskiej w Pleszewie ( w-wa ścieralna)
pobierz
Wykonanie nakładki na ul. Poznańskiej w Pleszewie ( w-wa ścieralna)
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk
pobierz
Przebudowa drogi powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk
9. Zakup i dostawa oznakowania pionowego
pobierz
Zakup i dostawa oznakowania pionowego
10. Remont dróg 4335P i 4176P w m. Korzkwy
pobierz
Remont dróg 4335P i 4176P w m. Korzkwy
11. Przebudowa chodnika przy ul. Podgórnej i B. Krzywoustego w Pleszewie o dł. 350 mb
pobierz
Przebudowa chodnika przy ul. Podgórnej i B. Krzywoustego w Pleszewie o dł. 350 mb
12. Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego w sezonie zimowym 2009/2010
pobierz
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego w sezonie zimowym 2009/2010


Przetargi i ogłoszenia 2008
Lp. PRZETARG SIWZ OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
1. Wykonanierobót przy bieżącym utrzymaniu oznakowania pionowego ipoziomego dróg i ulic powiatowych w powiecie pleszewskim
pobierz
Wykonanierobót przy bieżącym utrzymaniu oznakowania pionowego ipoziomego dróg i ulic powiatowych w powiecie pleszewskim
2. Wykonanieremontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych masą na zimno
pobierz
Wykonanieremontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych masą na zimno
3. Wykonanieremontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na tereniepowiatu pleszewskiego masą mineralno - bitumiczną
pobierz
Wykonanieremontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na tereniepowiatu pleszewskiego masą mineralno - bitumiczną
4. Wykonanieremontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego emulsją i grysami
pobierz
Wykonanieremontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego emulsją i grysami
5. Zapytanie dotyczące przetargu "wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego"
6. Budowa chodnika przy drodze nr 3090P Łukom - Gizałki w m. Wierzchy
pobierz
Budowa chodnika przy drodze nr 3090P Łukom - Gizałki w m. Wierzchy
7. Zakup i dostawa oznakowania pionowego
pobierz
Zakup i dostawa oznakowania pionowego
8. Utrzymanie terenów zielonych na ulicach i drogach powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego
pobierz
Utrzymanie terenów zielonych na ulicach i drogach powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego
9. Przebudowa drogi nr 4345P Gołuchów -Kucharki w m. Szkudła wraz z wykonaniem chodnika
pobierz
Przebudowa drogi nr 4345P Gołuchów -Kucharki w m. Szkudła wraz z wykonaniem chodnika
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk
pobierz
Przebudowa drogi powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk
11. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4333P Koźminiec - Krzywosądów w m. Bronów
pobierz
Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4333P Koźminiec - Krzywosądów w m. Bronów
12. Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej w Pleszewie ( na pozostałym odcinku od ul. Bogusza do drogi krajowej nr 12)
pobierz
Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej w Pleszewie ( na pozostałym odcinku od ul. Bogusza do drogi krajowej nr 12)
13. Przebudowa drogi nr 4333P Koźminiec - Krzywosądów na odcinku Bronów - Krzywosądów
pobierz
Przebudowa drogi nr 4333P Koźminiec - Krzywosądów na odcinku Bronów - Krzywosądów
14. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5288P Pleszew - Bronów w m. Taczanów
pobierz
Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5288P Pleszew - Bronów w m. Taczanów
15. Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego w sezonie zimowym 2008/2009
pobierz
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego w sezonie zimowym 2008/2009


Przetargi i ogłoszenia 2007
Lp. PRZETARG SIWZ OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
1. Bieżące utrzymanie czystości i porządku na ulicach powiatowych miasta Pleszewa
pobierz
Bieżące utrzymanie czystości i porządku na ulicach powiatowych miasta Pleszewa
2. Wykonanie remontów cząstkowych na drogach powiatowych powiatu pleszewskiego
pobierz
Wykonanie remontów cząstkowych na drogach powiatowych powiatu pleszewskiego
3. Zapytanie dotyczące przetargu na "Wykonanie remontów cząstkowych na drogach powiatowych powiatu pleszewskiego"
4. Wykonanie robót przy bieżącym utrzymaniu oznakowania pionowego i poziomego dróg i ulic powiatowych w powiecie pleszewskim
pobierz
Wykonanie robót przy bieżącym utrzymaniu oznakowania pionowego i poziomego dróg i ulic powiatowych w powiecie pleszewskim
5. Uzupełnienie dokumentów - dotyczy przetargu nieograniczonego "wykonanie robót przy bieżącym utrzymaniu oznakowania pionowego i poziomego dróg i ulic powiatowych w powiecie pleszewskim"
pobierz
6. Utrzymanie terenów zielonych na ulicach i drogach powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego
pobierz
Utrzymanie terenów zielonych na ulicach i drogach powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego
7. Oczyszczenie jezdni przy krawężniku z piasku pozostałego po zimowym utrzymaniu dróg
pobierz
Oczyszczenie jezdni przy krawężniku z piasku pozostałego po zimowym utrzymaniu dróg
8. Przebudowa drogi nr 4333P Koźminiec - Krzywosądów w m. Bronów
pobierz
Przebudowa drogi nr 4333P Koźminiec - Krzywosądów w m. Bronów
9. Wykonanie nowej nawierzchni-nakładki na drodze nr 4340P Bogusławice - Bogusław
pobierz
Wykonanie nowej nawierzchni-nakładki na drodze nr 4340P Bogusławice - Bogusław
10. Sprostowanie mylnie podanej daty przetargu na "wykonanie nowej nawierzchni-nakładki na drodze 4340P Bogusławice - Bogusław"
11. Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego w sezonie zimowym 2007/2008
pobierz
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego w sezonie zimowym 2007/2008


Przetargi i ogłoszenia 2006
Lp. PRZETARG SIWZ OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
1. Wykonanie nakładki na ul. Poznańskiej w Pleszewie od skrzyżowania z ul. Łąkową do skrzyżowania z ul. Bogusza. Wykonanie nakładki na ul. Poznańskiej w Pleszewie od skrzyżowania z ul. Łąkową do skrzyżowania z ul. Bogusza.
2. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych emulsją i grysami. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych emulsją i grysami.
3. Przebudowa chodnika przy ulicy Sienkiewicza (obie strony od ul. Rynek do ul. Kolejowej)
pobierz
Przebudowa chodnika przy ulicy Sienkiewicza (obie strony od ul. Rynek do ul. Kolejowej)
4. Remont drogi powiatowej nr 4321P Polskie Olędry - Sośnica
pobierz
Remont drogi powiatowej nr 4321P Polskie Olędry - Sośnica
5. Przebudowa drogi nr 5288P Bronów - Pleszew na odcinku od Bronowa do Taczanowa
Odcinek I - Taczanów - Lubomierz dł. 2,02 km
Odcinek II - Bronów - Bógwidze dł. 2,10 km
pobierz
6. Remont mostu przy drodze nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w m. Kucharki
pobierz
Remont mostu przy drodze nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w m. Kucharki
7. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych emulsją i grysami
pobierz
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych emulsją i grysami
8. Przebudowa chodnika przy drodze 4320P Chocz - Ciświca
pobierz
Przebudowa chodnika przy drodze 4320P Chocz - Ciświca
9. Budowa chodnika przy drodze nr 3090P Łukom - Gizałki w m. Wierzchy
pobierz
10. Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007
pobierz
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007
11. Przebudowa chodnika przy drodze 4311P Strzydzew - Broniszewice wraz z przejściem dla pieszych w m. Broniszewice
pobierz
Przebudowa chodnika przy drodze 4311P Strzydzew - Broniszewice wraz z przejściem dla pieszych w m. Broniszewice